музеи забележителности

Онлайн представяне на културни институции

С цел популяризиране на историческо наследство и културни институции, ние с времето сме развили редица методики за пълноценно присъствие на институции като музеи, галерии, библиотеки и други.
Онлайн пространството е силно конкурентна среда за вниманието на потребителите и това налага използването на различни подходи за достигане до тях. Методи, които се различават от добре познатите досега, използвани за популяризирането на дейността на музейни и културни институции. Дейността в тази сфера изисква внимателен подход и изключително отношение към тематиката на дадената институция. Детайлно проучване на експозиция или събитие, което трябва да бъде популяризирано. Проучване на оптималната зона за обхват и способ за популяризиране на институцията.
При работата по такива проекти понякога се прави комбинация от онлайн и офлайн рекламни инструменти, за да бъде по-пълноценна комуникацията с целевата аудитория.

Популяризирането на културно-историческо наследство е сфера, която изисква внимателно разучаване на исторически факти и информация. Тази информация бива адаптирана към съвременните маркетингови и рекламни инструменти, както и допълнена с мултимедийно съдържание, което да обогати посланието и увеличи разпространението му. Към днешна дата имаме множество технологични решения, които ни позволяват да дигитализираме културно наследство. Това ни позволява лесно и бързо да представяме артефакти в онлайн пространството.
Използвайки редица технологични, както и маркетингови инструменти, ние можем да запознаем широката аудитория за дадени исторически места, музейни институции и галерии с което да допринесем за тяхната популярност и посещаемост.
Тези методики също могат да бъдат приложени и при популяризирането на културни мероприятия и събития.

сайт на хотел

Онлайн представяне на хотели и места за настаняване.

Основният канал за избор за места за настаняване на потребителите е посредством Интернет. Конкуренцията в интернет пространството е изключително голяма, което изисква от бизнеса все по-добър и качествен подход за достигане до потенциалните клиенти. През годините ние сме работили с редица хотели и къщи за гости и екипът ни е натрупал солиден опит в онлайн представянето на обекти от хотелски тип. Посредством използването на оптимално управление на онлайн присъствието на един хотел или къща за гости, рекламните кампании гарантират изграждането на стабилни позиции пред потенциални клиенти и пред Вашите конкуренти.

услуги за туристически обекти

Пупуляризиране на туристически региони и продукти

Гореописаните дейности в комбинация могат да бъдат един от най-мощните маркетингови инструменти за развитието и популяризирането на туристически дестинации (региони) и туристически услуги.

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре